Välkommen till Saltkällegården!

Mitt i det natursköna Bohuslän hittar du Saltkällegården, ett litet gruppboende med rehabiliteringsinriktning och trivsamt boende i hemlik miljö.
På 
Saltkällegården sätter vi fokus på individen och här betraktas varje människa som unik.

Företag

image 1

Vår vårdideologi är att vi vill hjälpa individen till en meningsfull livskvalitet utifrån var och ens behov och möjligheter, samt stärka självkänslan och uppmuntra till kontakter med det egna nätverket. 

Boende

image 2

Individen i centrum - På Saltkällegården sätter vi fokus på individen och här betraktas varje människa som unik.

Verksamhet

image 3

Verksamheten startade redan 1957 under namnet Saltkällans sjukhem och var ett av Bohusläns första privata vårdhem. Huset byggdes i slutet av 1800-talet och har bland annat fungerat som skola.

Om Oss

image 4

Vår vårdideologi är att vi vill hjälpa individen till en meningsfull livskvalitet utifrån var och ens behov och möjligheter, samt stärka självkänslan och uppmuntra till kontakter med det egna nätverket. Vi arbetar därför med individuella vårdplaner (IVP) utifrån ett socialmedicinskt perspektiv i samverkan med vårdtagare och ansvarig hemkommun, på öppenpsyk, via socialtjänst m.fl.
Daglig struktur, träning och en rofylld omgivning ger lisa för själen och bidrar till stabiletet och trygghet i tillvaron, precis som närheten till naturen, frisk luft, motion, sol, vind och vatten. Oavsett om det är vår, sommar, höst eller vinter så bjuder livet på Saltkällegården på ständigt nya möjligheter. Museibesök, promenader, trädgårdsskötsel eller att bara sitta ner en stund i vår härliga fruktträdgård. Tillfälle till träning ges kontinuerligt genom deltagande i de dagliga sysslorna. För att få träning i att klara ekonomiska och sociala kontakter gör vi även besök i våra tätorter där vi veckohandlar och uträttar tex post och bankärenden.
Vi kvalitetssäkrar vår verksamhet genom att våra kvalitetssystem uppfyller socialstryrelsens krav med avseende på omvårdnad och rehabilitering. Vi har också som policy att kontinuerligt utvärdera verksamhetens miljöpåverkan och håller en hög miljöprofil där lagkrav utgör en lägsta nivå.

Boende

image 3

Individen i centrum - På Saltkällegården sätter vi fokus på individen och här betraktas varje människa som unik.

Boende

image 6

Charmigt boende - Mitt i det natursköna Bohuslän hittar du Saltkällegården, ett litet gruppboende med rehabiliteringsinriktning och trivsamt boende i hemlik miljö. Här finns 12 vårdplatser där du antingen bor i en av våra 6 enrumslägenheter eller i enkelrum där varje rum har sin egen karaktär. Förutom personliga tillhörigheter går det bra att ta med egna möbler vid en längre tids vistelse.

Individen i centrum - På Saltkällegården sätter vi fokus på individen och här betraktas varje människa som unik. Med respekt och känsla för den personliga integriteten försöker vi hjälpa våra gäster till ett meningsfullt liv med utgångspunkt från var och ens behov och möjligheter.

Individens delaktighet och påverkan sker bl.a. genom boenderådet som även planerar veckans händelser.

 

 

Verksamhet

image 3

Verksamheten startade redan 1957 under namnet Saltkällans sjukhem och var ett av Bohusläns första privata vårdhem. Huset byggdes i slutet av 1800-talet och har bland annat fungerat som skola.

Kontakt

Vart finns vi

Adress