Om Oss

Vår vårdideologi är att vi vill hjälpa individen till en meningsfull livskvalitet utifrån var och ens behov och möjligheter, samt stärka självkänslan och uppmuntra till kontakter med det egna nätverket. Vi arbetar därför med individuella vårdplaner (IVP) utifrån ett socialmedicinskt perspektiv i samverkan med vårdtagare och ansvarig hemkommun, på öppenpsyk, via socialtjänst m.fl.
Daglig struktur, träning och en rofylld omgivning ger lisa för själen och bidrar till stabiletet och trygghet i tillvaron, precis som närheten till naturen, frisk luft, motion, sol, vind och vatten. Oavsett om det är vår, sommar, höst eller vinter så bjuder livet på Saltkällegården på ständigt nya möjligheter. Museibesök, promenader, trädgårdsskötsel eller att bara sitta ner en stund i vår härliga fruktträdgård. Tillfälle till träning ges kontinuerligt genom deltagande i de dagliga sysslorna. För att få träning i att klara ekonomiska och sociala kontakter gör vi även besök i våra tätorter där vi veckohandlar och uträttar tex post och bankärenden.
Vi kvalitetssäkrar vår verksamhet genom att våra kvalitetssystem uppfyller socialstryrelsens krav med avseende på omvårdnad och rehabilitering. Vi har också som policy att kontinuerligt utvärdera verksamhetens miljöpåverkan och håller en hög miljöprofil där lagkrav utgör en lägsta nivå.