Saltkällegården

Mitt i det natursköna Bohuslän hittar du Saltkällegården, ett boende i hemlik och trivsam miljö.
På Saltkällegården sätter vi fokus på individen och här betraktas varje människa som unik.

Verksamhet

Verksamheten startade redan 1957 under namnet Saltkällans sjukhem och var ett av Bohusläns första privata vårdhem. Huset byggdes i slutet av 1800-talet och har bland annat fungerat som skola.

Boende

Charmigt boende – Mitt i det natursköna Bohuslän hittar du Saltkällegården, ett litet gruppboende med trivsamt boende i hemlik miljö.


Om Oss

Vår vårdideologi är att vi vill hjälpa individen till en meningsfull livskvalitet utifrån var och ens behov och möjligheter, samt stärka självkänslan och uppmuntra till kontakter med det egna nätverket.

Galleri